Budowa obiektu budowlanego podlega procedurze ściśle określonej w ustawie Prawo Budowlane, dlatego też przed rozpoczęciem procesu wznoszenia budynku Inwestor zobowiązany jest do przygotowania prawnie procesu inwestycyjnego polegającego na:

  • Uzyskaniu Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy (w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta).
  • Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (u geodety).
  • Uzyskaniu zgody na zjazd z drogi lub oświadczenia o dostępności działki z drogą publiczną (u zarządcy drogi).
  • Uzyskanie zgody od właścicieli mediów i wydanie przez nich warunków przyłączenia - do wody, kanalizacji i energii elektrycznej (jeśli dotyczy).
  • Inwestor powinien zlecić opracowanie projektu budowlanego.
  • Inwestor powinien wystąpić do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jej rozpoczęcie należy zgłosić stosownemu Nadzorowi Budowlanemu.

Nasza firma udziela pomocy przy uzyskaniu ww. formalności.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.