Nasze PROJEKTY BUDOWLANE (dokumentacja techniczna) składają się z branży architektonicznej i konstrukcyjnej, w skład której wchodzi:

1. Branża architektoniczna i konstrukcyjna:

Opis techniczny – warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku.

Rzut fundamentów – ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia.

Rzuty kondygnacji użytkowych – (rzuty piwnic, parteru, piętra czy poddasza), wymiary poziome budynku, wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów itp.

Rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu.

Rzut dachu – wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów.

Przekroje – rysunki budynków po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach – pokazują wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku.

Cztery elewacje – widok czterech fasad budynku.

Rysunki konstrukcji budynku.


2. Branża sanitarna:

Projekt instalacji wewnętrznej wodociągowej.

Projekt instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej.

Projekt instalacji wewnętrznej c.o. .

3. Branża elektryczna:

Projekt instalacji wewnętrznej oświetleniowej.

Projekt instalacji wewnętrznej gniazd wtykowych.

Projekt tablicy rozdzielnicowej.


4. Dodatkowo podajemy zestawienia głównych materiałów takich jak:

Drewna na więźbę dachową.

Stolarki okiennej i drzwiowej.


5. Dokumentacja składa się z czterech ponumerowanych egzemplarzy projektu budowlanego.

UWAGA!!

Prezentacje projektów zamieszczonych na stronie internetowej , czy w katalogu, mogą różnić się od dokumentacji technicznej z uwagi na ciągłe doskonalenie procesu powstawania projektów, zgodnie z normą ISO 9001.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.